Műszaki hibabejelentő

Műszaki hiba bejelentése

    Hibabejelentés

    A csillaggal jelőlt mezők kitöltése kötelező!

    Adatkezelési nyilatkozat Az Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83, a továbbiakban: TVVRT.), mint adatkezelő a jelen űrlap kitöltése során a rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást nyújtja: · Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés) · Az adatkezelés célja: műszaki hibabejelentés dokumentálása, eljárás a hiba elhárítása érdekében · A kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám · Az adatkezelés időtartama: a jogszabályok által meghatározott, valamint az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges időtartam · Az érintett jogai: kérelmezheti tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy korlátozását, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, továbbá bírósághoz fordulhat jogainak megsértése esetén · Személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogosult a TVVRT. adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulni a következő e-mail címen: adatvedelem@tvvrt.hu · Irányadó jogszabályok: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) Az érintett a dokumentum aláírásával a fenti tájékoztatás tudomásulvételét elismeri és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az önkéntesen rendelkezésre bocsátott valamennyi adatot a TVVRT. a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje és a hiba elhárítása céljából továbbítsa a közművek felé.