Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Társaságunknak nem országos illetőségű szerv, valamint nem a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Társaságunknál nincsenek a helyi önkormányzat által önként vállalt feladatok.

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Társaságunk nem jár el hatósági ügyekben.

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díjmértéke, az abból adott kedvezmények

Közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása a helyi önkormányzat tulajdonában álló, közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken /2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontja, valamint a 16/A.§-a

 1. 1988. évi I. törvény 15/A.
 2. 30/2010.(VI.4.)FKgy. rendelet 9.§
  Kedvezmények: 30/2010.(VI.4.)FKgy. rendelet 10-13.§ és 41-48.§
 3. Kedvezmények: 17/2010.(VI.21.) ö.r. (Terézváros) III. fejezet 7-10.§ és 5. sz. melléklet
 4. Az igénybevétel rendje: 30/2010.(VI.4.)FKgy. rendelet 6-8.§
 5. Az igénybevétel rendje: 17/2010.(VI.21.) ö.r. (Terézváros) 4-6.§

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Társaságunk nem készít nyilvános kiadványokat.

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Társaságunk nem készít jogszabály tervezeteket.

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Közös képviselet: Közösképviselet

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Pályázatok: Legfrissebb híreink

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Társaságunknál nem történtek ilyen jellegű vizsgálatok.

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Társaságunknál nem történtek ilyen jellegű vizsgálatok.

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Hivatalos név: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 28.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 17.

Telefonszám: +36-1-354-4800

Faxszám: +36-1-311-1216

Központi elektronikus levélcím: fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu

A budapesti és megyei Iparkamarák mellett működő Békéltető Testülete

Békéltető Testületek

Polgári Bíróságok

Illetékességüket a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/D.§ (3) bekezdése állapítja meg: www.birosag.hu

36-1-311-1216

01. Az Adatkezelő, általános (vagyongazdálkodás) tevékenység

tekintetében illetékes belső adatvédelmi felelős és szervezeti egység:
Jogi Igazgatóság

Illetékes szervezeti egység elérhetősége:

cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.

E-mail: joljart.zsofia@tvvrt.hu

 

02/Az Adatkezelő, a parkolás-üzemeltetési tevékenység tekintetében illetékes belső adatvédelmi felelősének neve: dr. Gábor János

A parkolás-üzemeltetési tevékenység tekintetében illetékes szervezeti egység neve: Parkolás Üzemeltetési Főosztály Illetékes szervezeti egység elérhetősége:

cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.

telefon: 06-1-301-6765
E-mail: gabor.janos@tvvrt.hu

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Társaságunknál nem történtek ilyen jellegű adatgyűjtések

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

1993. évi XLVI törvény 8. § (2) bekezdése alapján havi munkaügyi jelentés

 1. 2013. január
 2. 2013. február
 3. 2013. március
 4. 2013. I. negyedév
 5. 2013. április
 6. 2013. május
 7. 2013. június
 8. 2013. II. negyedév
 9. 2013. július
 10. 2013. augusztus
 11. 2013. szeptember
 12. 2013. III. negyedév
 13. 2013. október
 14. 2013. november
 15. 2013. december
 16. 2013. IV. negyedév
 17. 2013. éves statisztika
 18. 2014. január
 19. 2014. február
 20. 2014. marcius
 21. 2014. I. negyedév
 22. 2014. április
 23. 2014. május
 24. 2014. junius
 25. 2014. II. negyedév
 26. 2014. július
 27. 2014. augusztus
 28. 2014. szeptember
 29. 2014. III. negyedév
 30. 2014. október
 31. 2015. éves jelentés
 32. 2016. január
 33. 2016. február
 34. 2016. március
 35. 2016. I. negyedév
 36. 2016. április
 37. 2016. május
 38. 2016. június
 39. 2016. II. negyedév
 40. 2016. július
 41. 2016. augusztus
 42. 2016. szeptember
 43. 2016. III. negyedév
 44. 2016. október
 45. 2016. november
 46. 2016. december
 47. 2016. IV. negyedév
 48. 2016. éves jelentés
 49. Éves munkaerőköltség-felvétel jelentés – 2016. év
 50. Éves fizikai és szellemi munkaidőmérleg jelentés – 2016. év
 51. 2017. január
 52. 2017. február
 53. 2017. március
 54. 2017. I. negyedév
 55. 2017. április
 56. 2017. május
 57. 2017. június
 58. 2017. II. negyedév
 59. 2017. július
 60. 2017 augusztus
 61. 2017 szeptember
 62. 2017 III. negyedév
 63. 2017 október
 64. 2017 november
 65. 2017 december
 66. 2017 IV. negyedév
 67. 2017 éves jelentés
 68. 2018 január
 69. 2018 február
 70. 2018 március
 71. 2018 I. negyedév
 72. 2018 április
 73. 2018 május
 74. 2018 június
 75. 2018 II. negyedév
 76. 2018 július
 77. 2018 augusztus
 78. 2018 szeptember
 79. 2018 III. negyedév
 80. 2018 október
 81. 2018 november
 82. 2018 december
 83. 2018 IV negyedév
 84. 2018 éves jelentés
 85. 2019 I. negyedév
 86. 2019 II. negyedév
 87. 2019 III. negyedév
 88. 2019 IV. negyedév
 89. 2020 II. negyedév
 90. 2020 III. negyedév
 91. 2020 IV. negyedév
 92. 2020 éves jelentés
 93. 2021 I. negyedév
 94. 2021 II. negyedév
 95. 2021 III. negyedév
 96. 2021 IV. negyedév
 97. 2022 I. negyedév
 98. 2022 II. negyedév
 99. 2022 III. negyedev
 100. 2022 IV. negyedev
 101. 2023 II. negyedev

 

1997. évi LXXXIII. törvény 79-80. §-ai és a 340/2012.(XII.5.) Kormányrendelet alapján Egészségbiztosítási havi statisztikai jelentés.

 1. 2019. november
 2. 2019. december
 3. 2020. január
 4. 2020. április
 5. 2020. június
 6. 2020. július
 7. 2020. augusztus
 8. 2020. szeptember
 9. 2020. október
 10. 2020. november
 11. 2020. december
 12. 2021. január
 13. 2021. február
 14. 2021. március
 15. 2021. április
 16. 2021. május
 17. 2021. június
 18. 2021. július
 19. 2021. augusztus
 20. 2021. szeptember
 21. 2021. október
 22. 2021. november
 23. 2021. december
 24. 2022. január
 25. 2022. február
 26. 2022. március
 27. 2022. április
 28. 2022. május
 29. 2022. június
 30. 2022. július
 31. 2022. szeptember
 32. 2022. október
 33. 2022. november
 34. 2022. december
 35. 2023. január
 36. 2023. február
 37. 2023. április

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Parkolási eseménnyel kapcsolatos személyes adatok kezelése a 1988. évi I. törvény 15/E.§ (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint történik:

A helyi önkormányzat, illetve az Ötv. 9. § (5) bekezdésben meghatározott szolgáltató a díjfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, a díj- és pótdíjkövetelés érvényesítésére a jármű rendszámát, a természetes személy üzemben tartó nevét születési idejét és lakcímét, a nem természetes személy üzemben tartó megnevezését és székhelyének, telephelyének címét, a kedvezményre jogosító okirat sorszámát

 1. a) a díj megfizetése esetén az ellenőrzésig,
 2. b) a díj fizetés elmulasztása esetén a díj- és pótdíjfizetési felszólítás megküldése céljából a 15/D. § (1) bekezdés szerinti jogvesztő határidő eredménytelen elteltének időpontjáig,
 3. c) a várakozási díj- és pótdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a 15/D. § (3) bekezdése szerinti eljárás céljából az eljárás befejezéséig kezelheti.

Egyéb tevékenységgel kapcsolatos személyes adatok kezelése a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembe vételével és a Társaság Iratkezelési szabályzata és irattári terve alapján történik.

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Társaságunknál nincs Általános Szerződési Feltételek dokumentum

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Társaságunknál nincsenek különös és egyedi közzétételi listák

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Társaságunknál nincsenek ilyen listák

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Társaságunknál nincs a 19. sor szerinti Általános Szerződési Feltételek dokumentum

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Társaságunknál nincs a 19. sor szerinti díjjegyzék

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Társaságunknál nincs közadat újrahasznosítás

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Társaságunknál nincs közadat újrahasznosítás

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Társaságunknál nincs közadat újrahasznosítás

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Társaságunknál nincs közadat újrahasznosítás

Utoljára módosítva: 2024.03.05