Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Székhely: 1064 Budapest, Rózsa utca 81-83.

Postacím: 1064 Budapest, Rózsa utca 81-83.

Telefonszám: +36-1-301-6700

Faxszám: +36-1-301-6700

Honlap: www.tvvrt.hu

 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Parkolás Ügyfélszolgálat
Cím: 1064 Budapest, Rózsa utca 81-83.

Telefon: +36 80 466 466

Pénzügyi Igazgatóság Díjbeszedő Iroda:

Cím: 1064 Budapest, Rózsa utca 81-83. IV. em. 403.

Telefon: +36-1-301-6735

Vagyongazdálkodási Igazgatóság Ügyfélszolgálat
Cím: 1064 Budapest, Rózsa utca 81-83. III. em. 301.

Telefon: +36-1-301-6740

Fax: +36-1-301-6741

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Társaságunknál nincs ügyfélkapcsolati vezető.

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Társaságunk nem testületi szerv.

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Társaságunk felügyelete, ellenőrzése alatt nem áll, vagy alárendeltségben nem működik más közfeladatot ellátó szerv.

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Társaságunknak nincs tulajdonában álló közfeladatot ellátó szerv többségi, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezete.

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Társaságunknak nincs tulajdonában álló közfeladatot ellátó szerv többségi, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezete.

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Társaságunknak nincs alapított költségvetési szerve.

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Társaságunk tulajdonában nincsenek alapított lapok.

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Hivatalos név: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 28.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 17.

Telefonszám: +36-1-354-4800

Faxszám: +36-1-311-1216

Központi elektronikus levélcím: fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu

A budapesti és megyei Iparkamarák mellett működő Békéltető Testülete

Békéltető Testületek

Polgári Bíróságok

Illetékességüket a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/D.§ (3) bekezdése állapítja meg: www.birosag.hu

Utoljára módosítva: 2024.03.05