Gyik

Részletfizetéssel megvásárolt önkormányzati ingatlanok végtörlesztésének menete/eljárásrendje

Vételár hátralékának egy összegű törlesztésének szándéka esetén kérjük lépjen kapcsolatba Társaságunk Pénzügyi Igazgatóságával, azon belül is az Ingatlankönyvelési Osztállyal (dijbeszedo@tvvrt.hu; +36/1-3016-777 számon).

Lakás és nem lakás célú ingatlannal kapcsolatos tartozások részletfizetési lehetőségei és a lebonyolítás folyamata

A részletfizetés iránti kérelmet a bérlőnek írásban kell benyújtani a Társasághoz. A bérlőnek a kérelemben röviden részleteznie kell a nem fizetés okát és a vállalt fizetési feltételeket. Tárasaságunk maximum 6 havi részletfizetést tud biztosítani a bérlők részére. Részletfizetési megállapodás esetén a részletfizetéssel érintett hátralék vonatkozásában a hatályos jogszabályok szerinti késedelmi kamatot is köteles megfizetni.
Az Önkormányzatot megillető tartozás esetén a részletfizetés engedélyezésének előfeltétele:

  1. Ha Ön Lakás bérlőnk akkor a fennálló tőketartozás 20 %-ának és részletfizetés megkötésének napjáig számított teljes késedelmi kamatnak;
  2. Ha Ön helyiség bérlőnk akkor fennálló tőketartozás 30 %-ának és részletfizetés megkötésének napjáig számított teljes késedelmi kamatnak befizetése.

Részletfizetési megállapodás nem köthető azon bérlővel,

  1. aki a Társasággal részletfizetési megállapodást kötött, és amelynek a teljesítése még folyamatban van;
  2. aki a Társasággal kötött részletfizetési megállapodást nem teljesítette és az egy összegben esedékessé vált. Kivéve, ha a részletfizetési megállapodásban rögzített tartozását rendezte;
  3. illetve azon tartozásra, amelyre vonatkozóan a bérlő már részletfizetési kérelemmel élt, de a megkötésre nyitva álló határidőn belül a részletfizetési megállapodást nem kötötte meg.

Amennyiben a bérlő a részletfizetési megállapodásban rögzített törlesztéseket, bérlő esetén a részletfizetési megállapodásban rögzített törlesztéseket és a mindenkori havi bérleti díjat nem, vagy csak részben fizeti meg, úgy a részletfizetési megállapodás felmondással megszüntetésre kerül és a fennálló hátralék egyösszegben esedékessé válik. A bérlő részletfizetési megállapodásában rögzítettek megszegése esetén a Társasági jogi eljárást kezdeményez bérlővel szemben, mely esetben az eljárás költségeit bérlő köteles megtéríteni.
Amennyiben a bérlő 6 hónapnál hosszabb részletfizetést szeretne, úgy kérelme vonatkozásában a Társaság/ingatlan tulajdonosa lesz jogosult eljárni.

Támogatásokkal kapcsolatos információk

lakhatási-, lakbér illetve a hálózat alapítvány által nyújtott támogatások (rámutatás a részletesebb leírás helyére/honlapjára)

Bérleti szerződések hosszabbításának menete, szükséges igazolások feltétele

Számlák, csekkek pótlásának lehetősége

Számlamásolatot kérhet írásban a (dijbeszedo@tvvrt.hu) vagy személyesen az Ingatlankönyvelési Osztály ügyfélfogadási ideje alatt Társaságunk székhelyén (1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.) hétfőn 13:00 – 18:00 vagy szerdán 8:30 – 16:00 és pénteken 8:30 – 12:00 időszakokban.

Utalás alapadatai

Hogyan fizethetem be a számlámat/bérleti díjamat?
A bérleti díjat és a bérleményhez kapcsolódó egyéb díjakat elsődlegesen számla alapján utalással (utalás esetén megadandó a jogosult neve: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.; a jogosult számlaszáma: 16200106-00043418; az utalás megjegyzés részében minden esetben fel kell tüntetni a bérlő nevét a bérlő kódját, a kiegyenlíteni kívánt számla számát, esetleg a bérlemény kódját) vagy a számlához mellékelt, de a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt székhelyén is (1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.) pl. a portán elhelyezett postai csekkel, valamint szintén a székhelyen található pénztárba fizethető be. Pénztári nyitva tartás: hétfő 13:00 – 17:30; szerda 8:30 – 16:30 és péntek 8:30 – 12:00.
Mik a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-nél a bérlői nyilvántartási azonosítóim?
Minden bérlőnk rendelkezik egy 8 karakterből álló bérlőkóddal, mely magánszemély esetén „M” betűvel kezdődik és azt 7 számjegy követi. Cégeknél az adószám első 8 karaktere. (A bérlő azonosító a számla Vevő megnevezés oldalán, közvetlenül a „VEVŐ:” felirat alatt található.)
A bérelt ingatlanok rendelkeznek bérlemény kóddal is. A bérleménykód egy 9 karakterből álló számsor, melyet a számla Vevő megnevezés oldalán, közvetlenül a „VEVŐ:” felirat alatt található „/” jellel elválasztva a bérlőkód mellett.

Folyószámla egyenlegének lekérdezési lehetősége, módja

A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. évente, minden év elején küld egyenlegközlőt, melyben feltünteti a tartozás egyenlegét az egyenlegközlőn megjelölt időpontra vonatkozóan.

Eseti folyószámla egyenlegüket bérlőink személyesen az Ingatlankönyvelési Osztályon (1064 Budapest, Rózsa u. 81-83. 4. emelet) vagy elektronikusan a dijbeszedo@tvvrt.hu e-mail címen kérhetik. Kérjük, folyószámla igényüket kizárólag a hivatalosan is regisztrált e-mail címükről indítsák.

Ingatlankezelési pénzügyi ügyfélszolgálat nyitvatartása

Ügyfélszolgálat nyitva tartás: hétfő 13:00 – 18:00; szerda 8:30 – 15:30 és péntek 8:30 – 12:00.

Pénztár nyitvatartása

Pénztári nyitva tartás: hétfő 13:00 – 17:30; szerda 8:30 – 16:30 és péntek 8:30 – 12:00.

Pénztári nyitva tartás (bérleti jogviszonyhoz, ingatlanvásárlási törlesztéshez, pályázatokhoz kapcsolódó ki- és befizetések):

Pénztár helye: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83. 4. emelet

 

parkolással kapcsolatos kérdések

parkol-6.hu

Hogyan fizethetem meg a parkolási pótdíjamat?
A parkolási pótdíj megfizethető:
•             Helyszínen hagyott postai sárga csekkel (hivatalos nevén: készpénzátutalási megbízás),
•             Banki átutalással,
•             Pénztárban készpénzzel ügyfélszolgálatunkon (1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.) személyesen.
A banki átutalásnál kérjük tüntessék fel a megjegyzés részben a pótdíjazott gépjármű forgalmi rendszámát és pótdíjazásra vonatkozó dokumentumokon feltüntetett eseményazonosítót.
E két azonosító feltüntetése a postai sárga csekken (hivatalos nevén: készpénzátutalási megbízáson) is fontos.
Ezen azonosítók hiányában a teljesített befizetést Társaságunk nem tudja azonosítani. A hiányosan beérkező parkolási pótdíjak beazonosíthatóság hiányában visszautalásra kerülnek és a pótdíj beszedésére a jogi eljárásaink megkezdődnek, melyek Önnek újabb utalást, munkát és költséget jelenthet.