PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

 

A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1064 Budapest VI., Rózsa u. 81-83.) – (továbbiakban Kiíró) – a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata – megbízásából a 15/2006. (III.21.) önkormányzati rendelet, valamint a Képviselő-testületnek Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 212/2023. (VI. 26.) számú határozata alapján pályázatot hirdet a mellékelt táblázatban szereplő, az Önkormányzat tulajdonát képező helyiségingatlanokra vonatkozóan, az adott ingatlanoknál feltüntetett pályázati adatokkal. 

 

A pályázat típusa: Nyilvános egyfordulós pályázat (azonos ajánlat esetén versenytárgyalás)

 

Ajánlattevő lehet: bármely természetes személy, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott átlátható szervezet.

 

Az ingatlan megtekintése: Előzetesen egyeztetett időpontban 2023. július 10. napja és 2023. augusztus 9. napja között 900-1500 óráig

kapcsolat: Alberti Krisztián: 06-20-511-1892; alberti.krisztian@tvvrt.hu

       Háló József: 06-20-514-3848 halo.jozsef@tvvrt.hu

 

A pályázati dokumentáció: INGYENES!

 

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció átvétele:

  1. július 10. (hétfő) és 2023. augusztus 9 (szerda) között ügyfélfogadási időben, a kiíró III. emelet ügyfélszolgálati ablaknál (Budapest, VI. Rózsa u. 81-83. sz. III. em)

 

 Ügyfélfogadás:         Hétfő    1300–1530 óra között                                    

            Szerda    830–1530 óra között

            Péntek    830–1200 óra között                                  

 

A pályázati biztosíték összege a Bonyolító MAGNET KÖZÖSSÉGI BANK-nál vezetett 16200106-00043418 számú számlájára utalandó oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtását megelőző utolsó munkanapon jóváírásra is kerüljön, illetve Kiíró házipénztárába befizetésre kerüljön a pályázat benyújtásáig

 

Pénztári befizetés rendje:    Hétfő   1300-1530 óra között

Szerda  830-1530 óra között

Péntek   830-1200 óra között

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 11. napján (péntek) 1200 óra a Kiíró, Budapest VI., Rózsa u. 81-83. III. emeleti ügyfélszolgálati ablakánál.

 

A pályázat eredményének közlése: a Kiíró a versenytárgyalás végén/eredményhirdetés során hirdeti ki a nyertes pályázókat, ezt követő 3 munkanapon belül írásban is (e-mailben vagy postai úton) értesíti a pályázókat az eredményéről.

 

 

 

FELHÍVJUK A PÁLYÁZÓK FIGYELMÉT:

 

A bérleti szerződés megkötése nem mentesít a tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek és társasház esetén a társasház nyilatkozatának a beszerzése alól; az építési, vagy átalakítási munkákhoz szükséges hatósági eljárásokban az Önkormányzat, mint tulajdonos vagy megbízottja hozzájárulásának beszerzése nem mellőzhető; a szükséges hatósági engedélyek és a társasház nyilatkozata hiányában a helyiségben a tevékenység nem kezdhető meg. Ha a Bérlő a helyiségben az alapító okiratban foglaltaktól eltérő tevékenységet kíván végezni, ehhez a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hozzájárulása szükséges. Ugyanez érvényes akkor is, ha a bérbe adott helyiségben végzett tevékenységet a Bérlő meg kívánja változtatni.

 

Ha az Önkormányzat a hozzájárulást, vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a társasház megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, az Önkormányzattal szemben igény nem támasztható.

 

A hatósági engedélyeket és a harmadik személyek hozzájárulását a bérlőnek kell beszereznie.  

 

Amennyiben a Bérlő a helyiségben a 70/2014. (II. 27.) számú Képviselő-testületi határozatban foglalt kiemelten jövedelmező tevékenységek valamelyikét kívánja végezni, úgy a bérlemény vonatkozásában fizetendő havi bérleti díj mértéke a helyiség övezeti besorolási szerinti bérleti díjának a határozat szerinti 20 %-kal megemelt összegére módosul. A 70/2014. (II. 27.) számú Képviselő-testületi határozat alapján kiemelten jövedelmező tevékenység: éjszakai vendéglátás szeszesitalt is árusító vendéglátó egység, játékterem, mulató, bár, banki tevékenység esetén.

A helyiségben maradandó értéknövekedést eredményező építési beruházáshoz vagy bármilyen építési munkákhoz (átalakítás, felújítás, korszerűsítés) a bérleti szerződés minta 19. és 20. pontjában foglaltak alapján előzetes tulajdonosi hozzájárulás szükséges.

 

Soproni Tamás
polgármester

Budapest, 2023. július 10.